Styret har fått noen henvendelser om elbil og ladestasjon. Styret har foreløpig ingen planer om etablering av ladestasjoner, og har ikke utarbeidet retningslinjer for lading av elbil. Det er derfor opp til den enkelte andelseier å etablere egen ladestasjon.

Det forutsettes at dette gjøres forskriftsmessig, og av godkjent elektroinstallatør. Styret ber om dokumentasjon på dette.

Må det graves eller gjøres andre omfattende tiltak, må dette avklares med alle i rekkehuset. Det skal selvfølgelig tilbakestilles best mulig.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet retningslinjer og veileder for etablering, bruk og vedlikehold av ladepunkter for elbil. Dette finnes her:

https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/

(Denne informasjonen ligger også under fanen "NYTTIG")