Containere til årets Rusken-dugnad blir satt ut fredag 26.april. Se mer info dette skrivet, som også er delt ut i postkassene:

Rusken og befaring våren 2019

Styret varsler også at vi går årets befaringsrunde i borettslaget tirsdag 21.mai. Vi starter i Solielunden 31 kl.17:00, og går runden derfra. Vi vil kontakte tillitsvalgte i rekka, så ta opp med denne dersom det er noe som ønskes formidlet til styret. Oppdatert liste over disse finnes her:

Tillitsvalgte i rekkene 2019-2020

 

Generalforsamling vil bli avholdt 25.april 2019. Egen innkalling vil sendes ut senest 8 dager før dette.

Frist for å melde saker er satt til 25.mars 2019. Kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles på generalforsamlingen.

Saker må leveres skriftlig og signert til Kirsti H. Johansen i HNH 48D. Det bør framgå at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen, og inneholde et konkret formulert forslag til vedtak som det kan stemmes over.

Mvh styret

Vi har nå fått beskjed fra Get om at de på grunn av sykdom ikke vil ha kapasitet til å komme rundt i borettslaget og montere nytt modem slik tidligere lovet. Vi har da blitt enige med Get om å avvente dette til etter ferien.

De som ønsker kan selv bytte til nytt Sagencom modem hos Power i Varnaveien, og koble dette til på samme måte som det gamle. Oppgi navn og adresse, så registreres dette kostnadsfritt.

Mvh styret

 

Alle skal nå ha fått oppgradert hastighet på bredbåndet til 50 Mbps ned/ 20 Mbps opp. Det er også lagt inn nytt innhold i tv-tjenesten. Get har lovet å komme med et infoskriv om endringene.

Det som gjenstår er at de som har gammelt modem vil få byttet til nytt Sagencom modem for bedre å kunne utnytte tjenestene på tv og bredbånd. Mer info om modemet her: https://www.get.no/v3/bredb%C3%A5nd/tr%C3%A5dl%C3%B8st-modem

Get vil komme med nytt modem 2. og 3.juli på ettermiddagen, og man kan da få hjelp med montering.

De som ikke er hjemme da kan selv bytte modem hos Power i Varnaveien. Modemet kobles til på samme måte som det gamle.

Borettslaget har en avtale med Flügger Farve i Calbergveien 4 (bak Rygge Storsenter) om maling til le-veggene mellom terrassene. De har oversikt over husene og fargekodene.

Send en epost til styret ved Nikolai (nikolai@lockertsen.net) så legger han inn en bestilling slik at maling kan hentes der. Malingen faktureres borettslaget.
Malekoster o.a. utstyr må bekostes av den enkelte beboer, det samme gjelder olje/beis til behandling av gulv.