Tillitsvalgte 2018-2019

Bekkelivn. 1 C Cecilie Spilsberg
Bekkelivn. 2 A Hanne-Cathrine Drillestad
Bekkelivn. 3 F Gert Runhovde
HNH 42 D Sturla Buer
HNH 44 F Ragnhild Bredal / Håkon Haug Urdal
HNH 46 D Marianne Mork
HNH 47 B Hazan Özdemir
HNH 48 D Kirsti Høier Johansen
HNH 50 E Torill S. Kristiansen / Martin Kroman
HNH 51 B André Nordvåg
HNH 53 A Ayse Ugur
Solielunden 25 B Kjell Møgster
Solielunden 27 E Marianne og Mats Arntzen
Solielunden 29 D Anne Brit Vikesland
Solielunden 31 F Geir Arne Greaker