Tillitsvalgte 2019-2020

Bekkelivn. 1 B Brittt og Tormod Karlsen
Bekkelivn. 2 B Quoc Anh Nguyen og Van The Cong Thai
Bekkelivn. 3 A Lars Bjarne Nordsted
HNH 42 E Anne Grete Berge
HNH 44 A Kirsten-Helene Brandstrup/ Kjell Ove Torply
HNH 46 E Rolf Johansen
HNH 47 C Synnøve Eksund Halvorsen
HNH 48 E Trude Renate Reiersgård/ Morten Haug
HNH 50 F Linda og Øystein Mørk
HNH 51 C Anette Kay
HNH 53 B Hege Othilie Walås/ Neil Stephen John Duffy
Solielunden 25 C Sandra Pilny-Lockertsen/ Nikolai Lockertsen
Solielunden 27 F Tor Arne Pedersen
Solielunden 29 E Tonje Bjørkå/ Kenneth Kjølstad
Solielunden 31 A Marith A. Knoll Trondsæter