Elbil-lading og sikkerhet

Styret har foreløpig ingen planer om etablering av ladestasjoner, og har ikke utarbeidet retningslinjer for lading av elbil. Det er derfor opp til den enkelte andelseier å etablere egen ladestasjon.

Det forutsettes at dette gjøres forskriftsmessig, og av godkjent elektroinstallatør. Styret ber om dokumentasjon på dette.

Hvis det må graves eller gjøres andre omfattende tiltak, må dette avklares med alle i rekkehuset. Det skal selvfølgelig tilbakestilles best mulig.

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for etablering av elbil-lader som finnes på deres nettside: https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/

Her i utskriftsformat: Elbil-lading-og-sikkerhet.pdf