Elbil-lading

Det må søkes styret før etablering av ladestasjon for el-bil, jfr. vedtektene § 12.

Styret arbeider med å undersøke hvilke muligheter som finnes for etablering av ladestasjoner. Det skal uansett ikke lades med skjøteledning.