Merking av postkasser

Posten ønsker at alle navn merkes på postkassen, og styret ber om at beboerne sørger for slik merking.

Skilt kan f.eks. bestilles på posten.no

postkasse