Hopp til innhold

Generalforsamling vil bli avholdt 25.april 2019. Egen innkalling vil sendes ut senest 8 dager før dette.

Frist for å melde saker er satt til 25.mars 2019. Kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles på generalforsamlingen.

Saker må leveres skriftlig og signert til Kirsti H. Johansen i HNH 48D. Det bør framgå at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen, og inneholde et konkret formulert forslag til vedtak som det kan stemmes over.

Mvh styret