Hopp til innhold

Elbil-lading

Det må søkes styret før etablering av ladestasjon for el-bil, jfr. vedtektene § 12.

Søknadsskjema finnes HER

Ufravikelige krav til type ladestasjon:

- Easee Lader Type Sort.
- Tibber Puls for laststyring i sikringsskap.
- Max 16 ampere
- Ladestolpe av impregnert konstruksjonsvirke 98X98 som festes til stolpesko i bakken.

 

 

 

Om det monteres annet utstyr enn nevnt ovenfor vil styret kunne kreve at dette byttes. 

Det skal også festes stolpehatt (Pyramide) på toppen av stolpen. Stolpen males sort.
Kabel føres opp på baksiden av stolpen og det borres igjennom stolpen til lader.
Laderen monteres 20 cm ned på stolpen.

Dokumentasjon på installasjonen av godkjent elektroinstallatør sendes inn til styret.
Gravearbeider eller andre tiltak som må gjøres, må tilbakestilles på best mulig måte. Det er ikke lov til å bryte grunnmursplasten til dreneringen.

Beboer er eier av lader og plikter seg å følge DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sine forskrifter for Elbil lading. Om netteier mener det er for stor belastning på nettet grunnet elbil-lading kan borettslaget endre retningslinjer for lading.

Styret forbeholder seg retten til å trekke tilbake godkjenning om informasjonen ikke stemmer, eller hvis  retningslinjer ikke blir fulgt. Om det blir konflikter grunnet lader kan styret be eier fjerne lader. Dette gjelder også hvis kommune/myndighet pålegger borettslaget å fjerne laderen. Laderen fjernes alltid på andelseiers bekostning. (Andelseier plikter å videreformidle beskjed til ny eier av leilighet ved salg)

Det skal uansett ikke under noen omstendigheter lades med skjøteledning!